Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Hợp đồng thủy điện Thác Giềng!

Ngày 02 tháng 7 Trung tâm Quy hoạch và Quản lý Khai thác Công trình thủy điện đã đàm phán thành công hợp đồng Khảo sát và tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Thác Giềng 1 - tỉnh Bắc Kạn. Sau đây là toàn bộ nội dung bản hợp đồng.
Download ở đây

Trần Thiết Hùng

0 nhận xét:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !