Trước đây Viện thủy điện và Năng lượng tái tạo đã cung cấp cho toàn thể các anh/ chị /em email dạng tennguoisd@ihr.org.vn.

Từ ngày 25/02/2011 tền miền để đăng nhập vào webmail Viện thủy điện như sau:

http://mail.broadband.vn/

Để xem hướng dẫn sử dụng xin mời bấm vào đây!

Thông báo để các đồng chí biết.

------------------

Hà nội, ngày 26/12/2011

Trần Thiết Hùng

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

Nhạc!

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !