Ngày 12/3/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định Số: 484 /QĐ-BNN-VP Vv Ban hành Quy chế công vụ. Nội dung quyết định như sau:

Toàn bộ nội dung có thể được tải về ở đây

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !