Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Bạo loạn ở Bắc Giang!

Xin thông báo: Để gửi ổn định trật tự xã hội và chống gây kích động cho mọi người, nội dung này đã bị remove.

0 nhận xét:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !