Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Tổng kết trung tâm!

Vào hồi 17h, ngày 13 tháng 01 năm 2011 Trung tâm Quy hoạch và Quản lý khai thác công trình thủy điện đã họp Tổng kết năm 2010 và kế hoạch 2011.

Tham gia họp tổng kết có gần như đầy đủ các đồng chí trong Trung tâm, do điều kiện công tác nên vắng mặt đồng chí Đỗ Đăng Dần.

Sau đây là toàn bộ báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và kế hoạch năm 2011!

Download file báo cáo ở đây!

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !