Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/5 và 1/5

Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau:

Lichnghi30-4-13

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !