Bài báo được đăng trên tạp chí Khí tượng thủy văn tháng 8/2011. Sau đây là toàn bộ nội dung bài báo.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Văn phòng Công ty Trường Thịnh

Một số ảnh văn phòng công ty Trường Thịnh

Người chụp: Mr Hiếu.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Báo cáo các hoạt động của Trung tâm.

Ngày 03/11/2011 lãnh đạo Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo cùng lãnh đạo 2 phòng chức năng đã có buổi làm việc với Trung tâm về tình hình hoạt động của Trung tâm đến 31/10/2011. Toàn văn nội dung báo cáo Trung tâm đã trình Viện:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !