Hôm nay, 20 tháng 7 năm 2010 tổ thức hiện dự án đã tính toán cơ chế khoán áp dụng cho thủy điện Thác Giềng 1. Tổ soạn thảo gồm Trần Tố Uyên, Trần Ngọc Quân, mời cả Trung tâm xem chi tiết ở đây hoặc xem ở dưới

Trần Thiết Hùng

0 nhận xét:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !