Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Biên bản họp công tác ISO ngày 24/10/2011

Nội dung biên bản họp công tác ISO của Trung tâm Quy hoạch và Quản lý khai thác công trình thủy điện ngày 24 tháng 10 năm 2011:

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2011 với nội dung như sau:

Nhờ sự hỗ trợ của đ/c Lê Thanh Duy nên đã có file ảnh rõ nét hơn:

File pdf ở đây!

 

Đề nghị các đồng chí xem để biết, nắm được nội dung theo tinh thần chỉ đạo của ISO 9001:2008.

Trung tâm đã ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch chất lượng năm quý 4 năm 2011 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đề nghị toàn thể các đồng chí xem, nắm bắt để thực hiên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban ISO.

Download file pdf ở đây.

Toàn văn nội dung:

Quyết định 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 V/v Ban hành Đơn giá quy hoạch phát triển điện lực:

link download ở đây!

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !