Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Thông báo đánh giá cán bộ 2010

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi thông báo đánh giá cán bộ năm 2010.

Mọi người vào xem và lấy mẫu:

1. Hướng dẫn số 42

2. Thông báo

Hoặc download ở đây: http://www.mediafire.com/?bdd9epbv5dn9sdo

Hoặc vào mạng nội bộ theo link sau:

\\hung\My Documents\CongVan-Van ban\Trung Tam QH&QLKHCTTD\DanhGia2010

Ngày 03 tháng 11 năm 2010, tại phòng họp Viện thủy điện và năng lượng tái tạo, Phòng đào tạo và hợp tác quốc tế đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ phần mềm (Viện KHTLVN) tổ chức tâp huấn sử dụng văn phòng điện tử trong công việc.

Thành phần tham dự: lãnh đạo Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo; trưởng phó các đơn vị trực thuộc Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.

Mục tiêu văn phòng điện tử:

- Thiết lập hệ thống thông báo, tin tức sự kiện nội bộ trong cơ quan, giúp lãnh đạo có thể chuyển tải các thông báo, tin tức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nhanh chóng, kịp thời, chính xác;
- Cung cấp cho người dùng khả năng làm việc từ xa, không phụ thuộc vào không gian, thời gian. Lãnh đạo, cán bộ công chức có thể trao đổi công việc, dự thảo và xin ý kiến xử lý công văn, chia sẻ hồ sơ tài liệu,… thông qua mạng internet; Cung cấp kho tài liệu, hồ sơ, văn bản điện tử tập trung, khắc phục tình trạng tản mạn, thất lạc;
- Tạo môi trường trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ thông tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời; Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trên môi trường mạng, nâng cao khả năng sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ chuyên viên trong cơ quan;
- Tin học hóa quy trình tác nghiệp, hình thức tiếp nhận, xử lý, trao đổi, tìm kiếm và lưu trữ thông tin. Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức.
- Góp phần thực hiện cải cách hành chính, giảm chi phí hành chính của đơn vị.

Tên miền

Để sử dụng Văn phòng điện tử mọi người vào địa chỉ sau:

http://office.ihr.org.vn

Sau đó dùng user name và password đã cấp cho mọi người để đăng nhập, để xem lại user name bấm vào đây!

EOffice_IHR

Trần Thiết Hùng

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !