Download file PDF ở đây!

Nội dung công văn:

Đây là nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2011, các đồng chí đọc và góp ý:

Các file mẫu Templates về mẫu công văn được trình bày theo quy định mới về thể thức văn bản hành chính theo TT 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011.

Download ở đây!

Chú ý:

1. Khi in file để lưu Trung tâm thì để phần Footer, các bản khác phải xóa phần Footer đi.

2. Đây chỉ là mẫu công văn, các văn bản khác tham khảo thêm nội dùng đầy đủ của Thông tư tại: Bấm vào đây!

Thông báo để các đ/c được biết và  áp dụng!

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !